Malacká biliardová liga

Vitajte na stránkach biliardových nadšencov z Malaciek.

Tréningový plán


Stopball, nábežník, ťahák
 


 
Stopball:

Na úroveň diamantu sa postavia tesne vedľa seba 3 gule. Biela sa nastaví na priamo. Hrá sa stopball tak, aby biela po náraze zostala stáť. Po každom údere sa biela nastaví na priamo s ďalšou guľou. Po odohraní týchto troch gúľ sa postavia ďalšie tri k ďalšiemu diamantu atd.

 
Nábežník:

Postup je taký istý ako u stopballu, ale biela sa musí horným falšom dostat až ku vzdialenému mantinelu.

 
Ťahák:

Postup znova ten istý. Biela sa musí vrátiť ku krátkemu mantinelu.

 
Guľa v jamke:                                            1b

Správne prevedený stopball, náb., ťahák:   1b

 
 Karambol - línia

 

 

14 gúľ sa rovnomerne rozostaví na čiaru záhlavia. Biela a zvyšná guľa sa rozostavia približne podľa obrázku. Je dobré si pozíciu bielej a farebnej označiť kriedou, aby sa vždy hrala tá istá pozícia. Podstatou cvičenia je dať 15tu guľu do diery a bielou sa vždy dotknúť aj jednej farebnej na línii. Farebná, ktorej sa dotkla biela sa zoberie zo stola preč. Ak nepadne 15ta guľa, alebo sa biela nedotkne žiadnej gule na línii, pokus končí a začína sa ďalší. Poradie triafania farebných nie je dôležité. Ak biela pri karambole posunie viac gúľ, zo stola sa zoberie jedna a ostatné sa vrátia do pôvodnej pozície.

 

Za každý karambol:                                    1b

 
Dlhá línia
 
 

 
 

etky gule sa rovnomerne rozložia na dĺžku stola a umiestňujú sa zaradom, pričom biela môže prechádzať zo strany na stranu. Biela sa nesmie dotknúť inej gule, ako tej, ktorá je práve hraná.

 
 Za každú guľu:                                           1b
 
 Pravé L

 

 

etkých 15 gúľ rozostavených do tvaru L. Gule sa umiestňujú zaradom. Biela sa nesmie dotknúť inej gule, ako tej, ktorá je práve hraná.

 
 
Za každú guľu:                                          1b
 
 
Ľavé L

 

 
Viď Pravé L. Opačná strana.
  
Za každú guľu:                                         1b
  

Karambol – problémy


 

 

Gule sa na stole rozložia podľa obrázku do dvojíc a posledná farebná zostane s bielou na značkách z cvičenia „Karambol – línia“. Cieľom je postupne vyriešiť každý problém na stole. Presné poradie nie je určené.

 
 
Za každý vyriešený problém:                     1b
 
  L mantinel – Ľavý

 

 

Gule sa hrajú podľa poradia označeného na obrázku.

 
 
Za každú guľu:                                            1b
 
 
L mantinel – Pravý


 

Viď „L mantinel – ľavý“. Opačná strana.

 
 
Za každú guľu:                                            1b
 
 
Dlhý mantinel - ľavý
 

 

etky gule podľa poradia do tej istej rohovej diery.

 
 
Za každú guľu:                                           1b
 
 
Dlhý mantinel – Pravý


Viď „Dlhý mantinel – ľavý“. Opačná strana.

 
Za každú guľu:                                       1b
 
 
 
 
 
Oblúk

 

 

Biela je v polkruhu. Gule sa hrajú do vonkajších dier v ľubovoľnom poradí. Biela sa nesmie dostať von s polkruhu ani sa dotknúť inej než hranej gule.

 
 
Za každú guľu:                                           1b
 
 
Základná línia

 

 

Všetkých 15 gúľ sa hrá do protiľahlých dier v rôznom poradí.

 
 
 
Za každú guľu:                                           1b

 Krátka línia

 

 

Podľa obrázku rozostavené gule sa hrajú do tej istej diery v poradí od mantinelu vyššie. Biela nesmie prejsť na druhú stranu.

 
 
Za každú guľu:                                          1b
 
 
Veľké mantinely

 

 

15 gúľ sa rozostaví podľa obrázku. Hrajú sa v ľubovoľnom poradí.

 
 
Za kaž guľu:                                           1b
 
 
 
14.1 nekonečná 

Rozostaví sa celý trojuholník. Biela sa umiestni hocikde v záhlaví. Gule, ktoré po rozstrele zostali v záhlaví sa vracajú na líniu od zadného bodu ku krátkemu mantinelu. Hráč si zoberie bielu do ruky, umiestni hocikde v záhlaví a hrá na ľubovoľnú guľu. Po každom podarenom údere sa biela znovu položí do záhlavia.

 
 
Za kaž guľu:                                           1b
 
 
 
eobecné pravidlá:

Biela guľa sa môže na začiatku pokusu umiestniť na ľubovoľnom mieste pokiaľ nie je uvedené inak. Ak sa hráč dotkne pri údere bielou aj inej gule ako hranej, alebo mu biela spadne do jamky (výnimka pri cvičeniach stopball, nábežník a ťahák), znamená to skončenie pokusu pričom guľa umiestnená do jamky pri tomto údere sa do skóre nezapočítava.

 

Výsledky jednotlivých cvičení sa priebežne zapisujú do protokolu ( príloha ).

 
 

Tento tréning spracoval:

Ľubomír Snopko na základe tréningového systému Jürgena Sandmana ( BCA advanced instructor, Vicepresident WPBA).

 

 
© RENÉ BELKO 2008 aktualizované 20.11.2015