Malacká biliardová liga

Vitajte na stránkach biliardových nadšencov z Malaciek.

Podmienky ligy

 

 

 

1.    Liga je rozdelená na dve skupiny  „A“ a “B“ a hrá sa celoročne na odvety v dvoch častiach, jarná a jesenná časť. V prípade malého počtu štartujúcich sa bude hrať len jedna skupina.   

2.         Skupinu „A“ tvoria doterajší hráči a do skupiny „B“ sú zaradení noví hráči (za nového hráča sa považuje aj ten, kto nehral v predchádzajúcom ročníku).

3.           Maximálny počet hráčov v jednotlivých skupinách je 18.  

4.          Hrá sa hra č. 8 , č. 9 a č.10 podľa pravidiel Slovenského biliardového zväzu (SBiZ) systémom každý s každým na odvety. Systém je stanovený tak, že hry sa striedajú obkolo. Tzn., že v prvom kole hráč bude hrať hru č. 8, v druhom kole hru č. 9, v treťom hru č. 8 atď. V odvetách sa hry vystriedajú tak, aby hráči vzájomne odohrali hru č. 8 aj hru č. 9. Obidve skupiny odohrajú ligu na stole veľkosti č. 8.

5.           Hráči sú povinní zaplatiť štartovné za jednu časť ligy pred začatím ligy v termíne a výške, ktorú určia usporiadatelia ligy, inak hráč nebude zaradený do súpisky. Štartovné vyberajú usporiadatelia ligy, alebo čašníčky oproti podpisu.

6.          V prípade odstúpenia hráča z ligy sa zápasy, ktoré odohral anulujú ak neodohral všetky zápasy za jednotlivú časť. Štartovné sa nevracia.

7.           Hráči sú povinný odohrať vzájomné zápasy v uvedených termínoch podľa harmonogramu ligy ( jeden zápas vychádza raz do týždňa). Z objektívnych príčin je možné uvedený zápas odohrať neskôr alebo aj pred termínom uvedenom v rozpise ligy. Ak sa zápas neodohrá v termíne v ktorom sa končí jarná alebo jesenná časť ligy, zápas bude anulovaný a nebude započítaný do výsledkov a to bez predchádzajúceho upozornenia !!! V prípade, že má niekto problém odohrať zápas pretože súper nejaví záujem, či inak marí odohranie, usporiadatelia musia o príčinách vedieť. Takýto zápas bude kontumovaný, prípadne hráč, ktorý nejaví záujem o hru bude diskvalifikovaný bez nároku na vrátenie štartovného.

8.           Spravidla hráč, ktorý je písaný v rozpise ako prvý, t.j. domáci hráč, by mal vyzvať spoluhráča k odohraniu zápasu v stanovenom termíne rozpisu.  

9.           Po odohraní zápasu sú hráči povinní zapísať výsledok do výsledkovej listiny v zošite aj na tabuli. Taktiež sú povinný skontrolovať zapísanú sumu za hrací čas do zošita ligy.

10.       Hrá sa na desať hier. V prípade remízy sa odohrá rozhodujúca hra (tzn. ak  je výsledok 5:5 hráči odohrajú ešte jednu hru. Víťaz tejto hry získa 2 body do tabuľky a porazený 1 bod za remízu v riadnom hracom čase). To platí pre hru č. 8 ako aj pre hru č. 9.

11.       Bodovanie vzájomných duelov: výhra  3 body, výhra po remíze 2 body,  remíza 1 bod, prehra 0 bodov

12.       Ceny: 1.miesto – pohár + finančná hotovosť, 2.miesto – pohár + hotovosť, 3.miesto – pohár + hotovosť, 4. miesto - hotovosť. Všetci zúčastnený hráči by mali byť ocenený vecnou cenou v závislosti na získaní sponzora (nie je zaručené).

13.       Po skončení ligy prví dvaja hráči zo skupiny „B“ postupujú do skupiny „A“ a poslední dvaja hráči zo skupiny „A“ zostupujú do „B“ skupiny. V konečnej tabuľke sa pritom berú do úvahy len hráči, ktorý odohrali obe časti ligy. Usporiadatelia môžu určiť počet postupujúcich a zostupujúcich hráčov v skupinách v závislosti od počtu hráčov v jednotlivých skupinách, pričom túto zmenu oznámia pred začatím ligy.

14.       Ak hráč bez udania riadneho dôvodu neodohrá tri za sebou idúce zápasy bude diskvalifikovaný bez nároku na vrátenie štartovného. Výsledky tohto hráča budú anulované. Ak hráč odohrá všetky zápasy jarnej časti a nenastúpi do jesennej časti, hry ktoré odohral v jarnej časti zostávajú v platnosti.

15.      Porušenie alebo nedodržanie týchto podmienok môže viesť k vylúčeniu hráča z ligy.

16.       Usporiadatelia si vyhradzujú právo zmeny týchto podmienok.

 

            Usporiadatelia:   Biliard Junior Club           

Podmienky ligy.doc, (32kB)

 

Podmienky pre účastníkov ligy

 
© RENÉ BELKO 2008 aktualizované 20.11.2015